ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

เมื่อ 28 พ.ย.60 บก.ทท.(นทพ.) โดย พล.ท.ณัฏฐพัชร สกุลรังสฤษฏ์ เสธ. นทพ.
พร้อมด้วย ผอ.กกส.นทพ.และ ผู้แทน ผอ.สนภ.๑-๕ นทพ. ร่วมรับเสด็จฯ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในวโรกาสทรงเสด็จ
พระราชดำเนินเยี่ยมชมนิทรรศการ "ทรัพยากรไทย ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น" 
ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ อพ.สธ.(นทพ.) ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อภูมิภาค 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.แก่งคอย จว.ส.บ.เมื่อ​ 1​ ธ.ค.60 บก.ทท.(นทพ.)​ โดย​ พ.อ.อภิวิศน์​  สุธรรมวรโรจน์​ ผบ.​นพค.​33​
สนภ.​3​ นทพ.​ พร้อมด้วย​คณะนายทหารสัญญาบัตรและกำลังพลให้การต้อนรับ
​ พล.อ.บัณฑิตย์​ บุณยะปาน​ ผอ.ศปร.และคณะ​ฯในโอกาสที่เดินทางมา
ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ฯภายนอกหน่วยฯ​
ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ​  ในพื้นที่​ 5​ อำเภอชายแดน​ จว.ต.ก.​
และได้เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื้อความเป็นสิริมงคล
  ณ​ วัดมาตานุสรณ์
​ และ​วัดไทยสามัคคี​ ต.แม่กาษา​ อ.แม่สอด​ จว.ต.ก.เมื่อ 6 ธ.ค.60 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.อภิวิศน์  สุธรรมวรโรจน์  
ผบ.นพค.33 สนภ.3 นทพ.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ
ให้กับนายทหารชั้นสัญญาบัตร และนายทหารชั้นประทวนที่ได้รับ
การเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 7 นาย ณ  ห้องประชุม บก.นพค.33 ฯ 

อ่านเพิ่มเติม...

เมื่อ 5 ธ.ค.60 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.อภิวิศน์  สุธรรมวรโรจน์ ผบ.นพค.33
สนภ.3 นทพ.นำกำลังพลร่วมกับส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
ในพื้นที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมิน
ทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2560 ณ วัดมณีไพรสณฑ์ อ.แม่สอด จว.ต.ก.

อ่านเพิ่มเติม...

  เมื่อ 4 ธ.ค.60 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.อภิวิศน์ สุธรรมวรโรจน์ ผบ.นพค.33
สนภ.3 นทพ. นำกำลังพลพร้อมครอบครัว ร่วมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธี
ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลในกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวัน
คล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2560 ณ ศาลารวมใจ นพค.๓๓ ฯ

อ่านเพิ่มเติม...

 เมื่อ​ 30 พ.ย.60 บก.ทท.(นทพ.)​ โดย​ พ.อ.อภิวิศน์ สุธรรมวรโรจน์ ผบ.นพค.33​
สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ของหน่วยเข้าร่วมกับราษฎร
ต.แม่กาษา ดำเนินการตามโครงการ"ประชารัฐ สร้างป่า สร้างรายได้"
โดยจัดสร้างฝายกักเก็บน้ำ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น ให้กับพื้นที่ และเตรียมพื้นที่
เพื่อต้อนรับ ผู้บังคับบัญชา ที่จะเข้ามาในพื้นที่
  ณ​ บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่กึ้ดหลวง
และ ฝายประชารัฐ บ้านแม่กึ้ดหลวง ต.แม่กาษา อ.แม่สอด​ จว.ตาก

อ่านเพิ่มเติม...

เมื่อ 30 ต.ค.60 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.33 สนภ.3 นทพ.
สนับสนุนเครื่องจักรกลดำเนินการปรับพื้นที่บริเวณหน้าเสาธง
เพื่อเตรียมการเทปูนทำเป็นลานรวมแถวของนักเรียน 
ณ โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) อ.แม่สอด จว.ต.ก.เมื่อ 20 ต.ค.60 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.33 สนภ.3 นทพ.
สนับสนุนยานพาหนะพร้อมพลขับรับ – ส่งนักเรียนและราษฎร
ที่เข้ารับสิ่งของพระราชทาน ตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อ 15 ต.ค.60 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.33 สนภ.3 นทพ.
จัดผู้แทนและกำลังพลร่วมพิธีปิดการแข่งขัน EGAT
ยกน้ำหนักเยาวชนนานาชาติชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 1
ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและส่งเสริมการท่องเที่ยว
เทศบาลนครแม่สอด (OTOP) อ.แม่สอด จว.ต.ก.เมื่อ 12 ต.ค.60 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.33 สนภ.3 นทพ.
จัดกำลังพลเข้าร่วมการประเมินเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ดีเด่น
ระดับประเทศ ปี 2560ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จว.ต.ก.การปรับปรุงและพัฒนาหน่วย

 นพค.๓๓ สนภ.๓ นทพ. ได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในที่ตั้งหน่วย  เพื่อให้เกิดความร่มรื่นอำนวยต่อการปฏิบัติ
งานของกำลังพลและการติดต่อประสานงานของบุคคลภายนอกนพค.๓๓ สนภ.๓ นทพ. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อเป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้  ให้กับหน่วยงานราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปารฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับอำเภอประจำปีงบประมาณ 2560
สถานการณ์สมมุติการเกิดอุทกภัยและน้ำป่าไหลหลาก .icon


.


.


No article here !
No article here !
แผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2558
No article here !
ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2557
ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2556
ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2555
การปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์


www.mdu33.net
เจ้าหน้าที่ดูแลเว็ปไซต์
พ.อ.อ.สุพจน์ แตกหนองโน
โทร. 055533903 โทรทหาร 3021906 mdu33_civil@hotmail.com