ReadyPlanet.com


ลงนามถวายพระพรออนไลน์


 ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ผู้ตั้งกระทู้ Admin :: วันที่ลงประกาศ 2012-04-30 14:54:58


[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ถัดไป >>

ความคิดเห็นที่ 18238 (3029623)

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

รด พัน61 ปี 5 ญ ผลัด 5 

ผู้แสดงความคิดเห็น เบญจพร วันที่ตอบ 2016-02-06 10:00:36


ความคิดเห็นที่ 18237 (3029352)
ขอให้พ่อหลวงของปวงชนชาวไทยทรงมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป


 

ผู้แสดงความคิดเห็น ผปบ.มทบ.44 วันที่ตอบ 2016-01-27 13:48:03


ความคิดเห็นที่ 18236 (3029351)
ทรงเป็นพระมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่ ธ ทรงเป็นหลักชัยอันสูงค่า ธ ทรงเป็นร่มโพธิ์ไทรในนภา ธ ทรงเป็นพระราชาของข้าไทย เป็นหยาดฝนโชลมใจไทยทั่วถิ่น เป็นเหมือนน้ำที่หลั่งรินให้กินใช้ พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ปัดเป่าภัย ขอเกิดในใต้พระบาททุกชาติกาล
 


 

ผู้แสดงความคิดเห็น ผปบ.มทบ.44 วันที่ตอบ 2016-01-27 13:43:47


ความคิดเห็นที่ 18235 (3029350)
ขอให้พระองค์หายจากพระอาการประชวร และมีพระพลนามัยแข็งแรงตลอดไป 
 


 

ผู้แสดงความคิดเห็น ผปบ.มทบ.44 วันที่ตอบ 2016-01-27 13:41:37


ความคิดเห็นที่ 18234 (3029349)

   
ขอพระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวนและมีพระวรกายที่แข็งแรงเป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร์ให้กับปวงประชาชนตราบนานเทานาน

ผู้แสดงความคิดเห็น ผปบ.มทบ.44 วันที่ตอบ 2016-01-27 13:39:50


ความคิดเห็นที่ 18233 (3029348)
ขอให้พระองค์ ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์


 

ผู้แสดงความคิดเห็น ผปบ.มทบ.44 วันที่ตอบ 2016-01-27 13:33:35


ความคิดเห็นที่ 18232 (3029347)
ขอให้พระองค์ ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์


 

ผู้แสดงความคิดเห็น ผปบ.มทบ.44 วันที่ตอบ 2016-01-27 13:32:23


ความคิดเห็นที่ 18231 (3029346)
ขอให้พระองค์ ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์
เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
 


 

ผู้แสดงความคิดเห็น ผปบ.มทบ.44 วันที่ตอบ 2016-01-27 13:31:16


ความคิดเห็นที่ 18230 (3029345)

ขอให้พระองค์อยู่เป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยตลอดไป

ผู้แสดงความคิดเห็น ผปบ.มทบ.44 วันที่ตอบ 2016-01-27 13:22:20


ความคิดเห็นที่ 18229 (3029344)

- ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
- ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยที่แข็งแรง
- ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญและหลักชัยให้เหล่าประชาราษฎร์โดยทั่งหล้าตลอดกาลนาน
- ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้แก่คนไทยยิ่งยืนนาน
- ขอให้พระองค์จงทรงพระเจริญ อยู่คู่ฟ้า คู่แผ่นดินไทยตลอดไป และพระพลานานัยแข็งแรง
- ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนาน

ผู้แสดงความคิดเห็น ผปบ.มทบ.44 วันที่ตอบ 2016-01-27 13:20:26


ความคิดเห็นที่ 18228 (3029337)

ขอให้ในหลวงมีสุขภาพ พลานามัยแข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของปวงชน

ผู้แสดงความคิดเห็น ผปบ.มทบ.44 วันที่ตอบ 2016-01-27 10:49:26


ความคิดเห็นที่ 18227 (3029336)
- เรารักในหลวง
- รักในหลวง หยุดซื้อ หยุดขาย ยาเสพติด
- อยู่อย่างพอเพียงเพื่อในหลวงของเรา
- รักในหลวงห่วงลุกหลานต้านยาเสพติด
- ทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพื่อพ่อหลวงของเรา
- รักในหลวง ต้องช่วยลดโลกร้อน
- รักในหลวง ต้องทำดี
- รักในหลวง ต้องไม่เสพยาเสพติด
- ปลูกต้นไม้เพื่อพ่อหลวง
- รักในหลวง ต้องทำดี เพื่อพ่อหลวงของเรา
- รักในหลวง ต้องทำดีเพื่อชาติ
- รู้รักสามัคคี เพื่อพ่อหลวงของเรา
- รักในหลวง ต้องทำดีไม่ทำลายชาติ
- ช่วยกันทำดี เพื่อพ่อหลวงของเรา
- รักในหลวง ต้องช่วยกันปลูกต้นไม้
- ขอพระองค์จงทรงมีพระชนม์ยิ่งยืนนาน
 


 

ผู้แสดงความคิดเห็น ผปบ.มทบ.44 วันที่ตอบ 2016-01-27 10:46:51


ความคิดเห็นที่ 18226 (3029335)

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ ขอทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นพระแม่ศรีแผ่นดินของชาวไทยตลอดไปเทอญ

ผู้แสดงความคิดเห็น ผปบ.มทบ.44 วันที่ตอบ 2016-01-27 10:42:33


ความคิดเห็นที่ 18225 (3029334)

ขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วแคว้นแดนไทยและสากลโลก จงโปรดคุ้มครองอภิบาลรักษา ให้พระองค์มีทรงมีพระชนม์มายุยาวนาน เป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทย ตลอดกาลนานเทอญ ขอจงทรงพระเจริญ
 

ผู้แสดงความคิดเห็น ผปบ.มทบ.44 วันที่ตอบ 2016-01-27 10:40:28


ความคิดเห็นที่ 18224 (3029333)

ขอให้บุญบารมีของพระองค์ทรงปกป้องรักษาปวงประชาชาวไทยให้อยู่ดีมีสุข เป็นที่พึ่งของคนไทยทุกคน และแผ่นดินไทยต้องมีพระองค์สถิตอยู่ทั่วแผ่นดิน

ผู้แสดงความคิดเห็น ผปบ.มทบ.44 วันที่ตอบ 2016-01-27 10:39:08


ความคิดเห็นที่ 18223 (3029332)

ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระสยามเทวาธิราช บุรพกษัตริย์ทุกพระองค์ บรรพบุรุษทหาร วีรชนผู้กล้า ผู้รักชาติ .. ช่วยอวยพรให้ประเทศไทยกลับมาสงบสุขเหมือนเดิมให้กวาดล้างคนไม่ดี คนที่คิดล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ .. ให้ผลกรรมคืนสนองด้วยเทอญ

ผู้แสดงความคิดเห็น ผปบ.มทบ.44 วันที่ตอบ 2016-01-27 10:30:37


ความคิดเห็นที่ 18222 (3029331)

 พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างอิสระ มั่นคงและสมบูรณ์

ผู้แสดงความคิดเห็น ผปบ.มทบ.44 วันที่ตอบ 2016-01-27 10:29:27


ความคิดเห็นที่ 18221 (3029330)
ขอพระองค์ ทรงมีพระชนม์ มายุยิ่งยืนนาน
เป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทยตลอดไป

มันผู้ใดที่ดูหมิ่น คิดคด ขอให้ไม่มีผืนแผ่นดินกลบหน้า

ขอทรงพระเจริญ.....เรารักในหลวงยิ่งชีวิต

 


 

ผู้แสดงความคิดเห็น ผปบ.มทบ.44 วันที่ตอบ 2016-01-27 10:26:28


ความคิดเห็นที่ 18220 (3029329)
ขอพระองค์ ทรงมีพระชนม์ มายุยิ่งยืนนาน
เป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทยตลอดไป

มันผู้ใดที่ดูหมิ่น คิดคด ขอให้ไม่มีผืนแผ่นดินกลบหน้า

ขอทรงพระเจริญ.....เรารักในหลวงยิ่งชีวิต

 


 

ผู้แสดงความคิดเห็น ผปบ.มทบ.44 วันที่ตอบ 2016-01-27 10:25:23


ความคิดเห็นที่ 18219 (3029328)

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายที่มีอยู่ในสากลโลกนี้ จงดลบันดาลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทยตราบนานเท่านาน

ผู้แสดงความคิดเห็น ผปบ.มทบ.44 วันที่ตอบ 2016-01-27 10:23:11


ความคิดเห็นที่ 18218 (3029327)

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ 
ขอพระองค์ทรงหายจากพระประชวร 
ขอพระองค์มีพระวรกายที่แข็งแรง
ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยั่งยืนนาน 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 

ผู้แสดงความคิดเห็น ผปบ.มทบ.44 วันที่ตอบ 2016-01-27 10:20:05


ความคิดเห็นที่ 18217 (3029311)

ขอพระมหาราชทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงพระเจริญด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อมขอเดชะ 

ผู้แสดงความคิดเห็น ผปบ.มทบ.44 วันที่ตอบ 2016-01-26 15:02:52


ความคิดเห็นที่ 18216 (3029310)

 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วย กระหม่อมขอเดชะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ผปบ.มทบ.44 วันที่ตอบ 2016-01-26 15:01:50


ความคิดเห็นที่ 18215 (3029309)

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วย กระหม่อมขอเดชะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ผปบ.มทบ.44 วันที่ตอบ 2016-01-26 15:01:29


ความคิดเห็นที่ 18214 (3029308)

ขอให้ในหลวงทรงมีพระวรกายที่แข็งแรงทรงพระเจริญด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อมขอเดชะ 

ผู้แสดงความคิดเห็น ผปบ.มทบ.44 วันที่ตอบ 2016-01-26 15:00:10


ความคิดเห็นที่ 18213 (3029307)

เรารักในหลวงทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ผปบ.มทบ.44 วันที่ตอบ 2016-01-26 14:57:19


ความคิดเห็นที่ 18212 (3029306)

เพียงได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมีก็หาสิ่งใดเปรียบมิได้แล้วทรง พระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ 

ผู้แสดงความคิดเห็น ผปบ.มทบ.44 วันที่ตอบ 2016-01-26 14:56:04


ความคิดเห็นที่ 18211 (3029305)

เพียงได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมีก็หาสิ่งใดเปรียบมิได้แล้วทรง พระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ 

ผู้แสดงความคิดเห็น ผปบ.มทบ.44 วันที่ตอบ 2016-01-26 14:49:42


ความคิดเห็นที่ 18210 (3029304)

ขอทรงมีสุขภาพแข็งแรงเป็นร่มโพธิ์ให้ชาวไทยทรงพระเจริญด้วย เกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ 

ผู้แสดงความคิดเห็น ผปบ.มทบ.44 วันที่ตอบ 2016-01-26 14:46:52


ความคิดเห็นที่ 18209 (3029303)

เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวงทรง พระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ 

ผู้แสดงความคิดเห็น ผปบ.มทบ.44 วันที่ตอบ 2016-01-26 14:45:43


ความคิดเห็นที่ 18208 (3029302)

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วย กระหม่อมขอเดชะ 

ผู้แสดงความคิดเห็น ผปบ.มทบ.44 วันที่ตอบ 2016-01-26 14:44:21


ความคิดเห็นที่ 18207 (3029301)

ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วย กระหม่อมขอเดชะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ผปบ.มทบ.44 วันที่ตอบ 2016-01-26 14:42:20


ความคิดเห็นที่ 18206 (3029300)

ขอพระองค์ทรงเจริญยิ่งยืนนานทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วย กระหม่อมขอเดชะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ผปบ.มทบ.44 วันที่ตอบ 2016-01-26 14:37:01


ความคิดเห็นที่ 18205 (3029299)

ขอให้ในหลวงทรงมีพระวรกายที่แข็งแรงทรงพระเจริญด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อมขอเดชะ 

ผู้แสดงความคิดเห็น ผปบ.มทบ.44 วันที่ตอบ 2016-01-26 14:34:33


ความคิดเห็นที่ 18204 (3029298)

ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วย กระหม่อมขอเดชะ 

ผู้แสดงความคิดเห็น ผปบ.มทบ.44 วันที่ตอบ 2016-01-26 14:32:57


ความคิดเห็นที่ 18203 (3029297)

เรารักพ่อหลวงของแผ่นดินทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ผปบ.มทบ.44 วันที่ตอบ 2016-01-26 14:31:48


ความคิดเห็นที่ 18202 (3029296)

ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วย กระหม่อมขอเดชะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ผปบ.มทบ.44 วันที่ตอบ 2016-01-26 14:19:02


ความคิดเห็นที่ 18201 (3029295)

ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็วทรงพระเจริญด้วย เกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ผปบ.มทบ.44 วันที่ตอบ 2016-01-26 14:18:12


ความคิดเห็นที่ 18200 (3029294)

ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยทรงพระเจริญด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อมขอเดชะ 

ผู้แสดงความคิดเห็น ผปบ.มทบ.44 วันที่ตอบ 2016-01-26 14:15:21


ความคิดเห็นที่ 18199 (3029293)

ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยทรงพระเจริญด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อมขอเดชะ 

ผู้แสดงความคิดเห็น ผปบ.มทบ.44 วันที่ตอบ 2016-01-26 14:13:43


ความคิดเห็นที่ 18198 (3029292)

ขอให้นายหลวงอยู่คู่คนไทยตลอดไปทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วย กระหม่อมขอเดชะ 

ผู้แสดงความคิดเห็น ผปบ.มทบ.44 วันที่ตอบ 2016-01-26 14:12:32


ความคิดเห็นที่ 18197 (3029291)

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วย กระหม่อมขอเดชะ 

ผู้แสดงความคิดเห็น ผปบ.มทบ.44 วันที่ตอบ 2016-01-26 14:10:00


ความคิดเห็นที่ 18196 (3028881)

พระมหากษัตริย์นักพัฒนา หนึ่งเดียวในแผ่นดิน ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 

ผู้แสดงความคิดเห็น ผปบ.มทบ.44 วันที่ตอบ 2016-01-11 13:50:11


ความคิดเห็นที่ 18195 (3028880)

พระองค์ทรงแผ่พระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมให้พสกนิกรและผู้เข้าพึ่งพระบรม โพธิสมภารมีความร่มเย็นเป็นสุขขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 

ผู้แสดงความคิดเห็น ผปบ.มทบ.44 วันที่ตอบ 2016-01-11 13:48:57


ความคิดเห็นที่ 18194 (3028879)

ขอพระองค์ทรงพระเจริญเป็นมิ่งขวัญพสกนิกรชาวไทยยิ่งยืนนาน 

ผู้แสดงความคิดเห็น ผปบ.มทบ.44 วันที่ตอบ 2016-01-11 13:47:18


ความคิดเห็นที่ 18193 (3028878)

ขอให้ในหลวงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 

ผู้แสดงความคิดเห็น ผปบ.มทบ.44 วันที่ตอบ 2016-01-11 13:41:34


ความคิดเห็นที่ 18192 (3028877)

ขอทรงพระเจริญ มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ตลอดไป 

ผู้แสดงความคิดเห็น ผปบ.มทบ.44 วันที่ตอบ 2016-01-11 13:39:44


ความคิดเห็นที่ 18191 (3028876)

 

 ขอบารมีของคุณพระศรีรัตนตรัย คุ้มครองให้พระองค์ทรงมีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์และมีพระขนม์อายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 

ผู้แสดงความคิดเห็น ผปบ.มทบ.44 วันที่ตอบ 2016-01-11 13:26:29


ความคิดเห็นที่ 18190 (3028874)

ขอพระองค์ทรงพระเจริญมีพลานามัยแข็งแรงมีแต่ความปิติในพระราชหฤทัยสืบไป 

ผู้แสดงความคิดเห็น ผปบ.มทบ.44 วันที่ตอบ 2016-01-11 11:39:43


ความคิดเห็นที่ 18189 (3028873)

ขอพระองค์ทรงพระเจริญทรงมีพระวรกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 

ผู้แสดงความคิดเห็น ผปบ.มทบ.44 วันที่ตอบ 2016-01-11 11:38:38[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ถัดไป >>


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล
รหัสป้องกันสแปม *CAPTCHA Image

www.mdu33.net