ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ดำเนินโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์

 

 
กิจกรรมของหน่วย

เข้าสำรวจรับทราบข้อมูลและปัญหาพื้นประสบที่ภัยแล้ง
มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับราษฎร
มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับราษฎร
ร่วมพิธีปล่อยขบวนรณรงค์เพื่อการควบคุมไฟป่าและหมอกควัน
ฝึกอบรมเยาวชนอาสาต้านภัยยาเสพติด
งานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี
ตั้งจุดบริการให้ความช่วยเหลือประชาชน
กิจกรรมในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๕ ธันวามหาราช
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับกำลังพล
กิจกรรมวันปิยมหาราช
พิธีลงนามถวายพระพรออนไลน์
พิธีลงนามถวายพระพร
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นศิริมงคล
พิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผบ.นพค.33 สนภ.3 นทพ.
ประดับเครื่องหมายยศ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๔
ประดับเครื่องหมายยศ ให้กับนายทหารชั้นประทวน
กิจกรรมรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก article
จัดกิจกรรม แม่สอด Big Cleaning Day
ถวายพระพรชัยมงคล
โครงการ สานฝันวัยใส
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
ให้ความช่วยเหลือเยาวชนบนพื้นที่สูง
วีดีโอให้ความช่วยเหลือเยาวชนบนพื้นที่สูง
พิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับกำลัพล
แจกจ่ายน้ำสะอาดเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน
พิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับกำลัพล
ร่วมประชุมและให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
รอง ผอ.สนภ.๓ นทพ. ตรวจเยี่ยมหน่วย
พิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับกำลัพล
มอบพันธุ์ปลาตะเพียนขาว ให้กับราษฏร
รับคณะชุดตรวจ สตน.ทหาร
โครงการกระบวนการมีส่วนร่วมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
พิธีถวายราชสักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารชั้นประทวน
มอบไก่พันธุ์พื้นเมืองเพื่อขยายพันธุ์ ให้กับราษฏร
ส่งมอบโรงเรือนพร้อมอุปกรณ์ให้กับกลุ่มราษฎร
ส่งมอบวัสดุงานปรับปรุงฐานปฏิบัติการของ กกล.นเรศวร
กิจกรรมวันมาฆบูชา
งานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๕๗
ส่งมอบลูกโคเนื้อลูกผสม
ดำเนินการมอบสุกรพันธุ์พื้นเมือง
ช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยหนาว
พิธีประดับเครื่องหมายยศ
ร่วมมอบผ้าห่มช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยหนาว
กิจกรรมในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๕ ธันวามหาราช
พิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับนายทหารชั้นประทวน
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
ปรับพื้นที่ดินสไลด์โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ article
พิธีทอดกฐินสามัคคี นทพ. ประจำปี ๒๕๕๖
ประชุมสัญจร นทพ.
ตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการประชุมสัญจร นทพ.
กิจกรรมวันปิยมหาราช
กิจกรรมวันออกพรรษา
แผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ ๕๗
การปฐมนิเทศผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
มอบนโยบายของท่าน ผบ.นทพ.
ประดับเครื่องหมายยศ
การฝึกยิงปืนประจำปีงบประมาณ ๕๖
ซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ประจำปี ๕๖
การประกวดผลงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี
กิจกรรมรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ
บันทึกเทปถวายพระพร
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอแม่สอด
มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอแม่สอด
ช่วยเหลือโรงเรียนบ้านพะเด๊ะ อำเภอแม่สอด
เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้
พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวน
ฟังสวดพระอภิธรรมศพ
กิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ
ปลูกต้นมเหสักข์ สักสยามินทร์ วันสิ่งแวดล้อมโลก
ร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานโครงการพัฒนาเกษตรผสมผสาน
ร่วมกับชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร นทพ. ออกให้บริการประชาชน
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ และสนับสนุนโครงการเกษตรผสมผสาน
พิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับนายทหารชั้นประทวน
วางพวงมาลาสดุดีวีรชนผู้เสียสละ
ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้บังคับหน่วยฯ และผู้สูงอายุ article
ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่สอด
พิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับนายทหารชั้นประทวน
จัดทำโครงการเหนี่ยวนำการเป็นสัดในเเม่โค โดยใช้ฮอร์โมนเลียนแบบธรรมชาติ article
ดำเนินโครงการเสริมสร้างกระบวนการหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง เอาชนะปัญหายาเสพติด
ดำเนินกิจกรรมวันมาฆบูชา
จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา นพค.๓๓ สนภ.๓ นทพ. ครบรอบ ๓๙ ปี article
พิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับนายทหารชั้นประทวน
พิธีมอบทุนการศึกษา บก.ทท.และทุน นทพ. article
ดำเนินการมอบสุกรพันธุ์ พื้นเมืองให้กับราษฎรในพื้นที่
ร่วมพิธีวันยุทธหัตถีและวันกองทัพไทย
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖
ผบ.นพค.๓๓ฯ เข้าอวยพรปีใหม่ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
เยาวชนอาสาต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ ๒
พิธีประดับยศเหล่านายทหารชั้นประทวน
งานเลี้ยงขอบคุณการปฎิบัติงานของกำลังพล
กิจกรรมในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๕ ธันวามหาราช
บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร article
ดำเนินการมอบผ้าห่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว
ดำเนินโครงการเสริมสร้างกระบวนการหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง เอาชนะปัญหายาเสพติด
ผบ.นพค.๓๓ ฯ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงฐานปฏิบัติการ
พิธีส่งมอบศูนย์การเรียนรู้ให้กับโรงเรียนแม่กุวิทยาคม
ดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
ผบ.นพค.๓๓ ฯ เป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนอาสาต้านภัยยาเสพติด article
ร่วมมอบสิ่งของกับชมรมวิทยุสื่อสารสมัครเล่นจังหวัดชลบุรี
ให้การต้อนรับ ผอ.กสส.สจร.ทหาร และคณะ
ผบ.นพค.๓๓ฯ ลงพื้นที่พบปะและร่วมประชุมผู้นำท้องถิ่นและราษฎรในพื้นที่
พิธีทอดกฐินสามัคคี นทพ. ประจำปี ๒๕๕๕
ผบ.นพค.๓๓ สนภ.๓ นทพ. ร่วมให้การต้อนรับ ผบ.นทพ. article
ผบ.นพค.๓๓ สนภ.๓ นทพ.ร่วมประชุมหััวหน้าส่วนราชการในอำเภอแม่สอด article
ผบ.นพค.๓๓ สนภ.๓ นทพ. ดำเนินการมอบสุกรพันธุ์พื้นเมือง article
ผบ.นพค.๓๓ สนภ.๓ นทพ.ตรวจงานปรับปรุงฐานปฏิบัติการ กกล.นเรศวร article
ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี ๒๕๕๕ article
ผบ.นพค.๓๓ สนภ.๓ นทพ. ร่วมประชุม นขต.สนภ.๓ นทพ.
ผบ.นพค.๓๓ สนภ.๓ นทพ. ลงพื้นที่ตรวจผลการปฏิบัติงาน
พิธีวางพวงมาลาในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๕ article
ลงพื้นที่พบปะและร่วมประชุมผู้นำท้องถิ่นและราษฎรในพื้นที่ ต.มหาวัน article
พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารชั้นประทวน
ผบ.นพค.๓๓ สนภ.๓ นทพ. ลงพื้นที่พบปะผู้นำท้องถิ่นและสำรวจพื้นที่
มอบนโยบายของ ผบ.นทพ.และ ผอ.สนภ.๓ นทพ. article
พิธีรับ-ส่งหน้าที่และการบังคับบัญชา ผอ.สนภ.๓ นทพ. article
ผบ.นพค.๓๓ สนภ.๓ นทพ. ลงพื้นที่ตรวจผลการปฏิบัติงานขุดลอกคลอง article
ผบ.นพค.๓๓ สนภ.๓ นทพ. ลงพื้นที่ตรวจผลการปฏิบัติงาน
พิธีมอบทุนการศึกษา ( มสยช.) ประจำปี ๒๕๕๕
พิธีประดับเครื่องหมายยศ article
แจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภค และยาสามัญประจำบ้านให้กับผู้ประสบอุทกภัย article
ผอ.สนผ.ยก.ทหาร ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัย จ.สุโขทัย article
บรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย article
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.เมือง จ.สุโขทัย
- article
นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัย
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.เมือง จ.สุโขทัย article
ร่วมประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ จ.สุโขทัย article
"รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" article
ส่งมอบวัสดุงานปรับปรุงฐานปฏิบัติการของ กกล.นเรศวร article
ให้การต้อนรับคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน article
ร่วมกับชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร นทพ. ออกให้บริการประชาชน article
กิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำและปล่อยพันธุ์ปลา article
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร article
พิธีเปิดโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง article
พิธีขอพรปีใหม่
ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
พิธีวางพวงมาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชwww.mdu33.net