ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง

พ.อ.อภิรัชฎ์ รามนัฎ ผบ. นพค.๓๓ สนภ.๓ นทพ.นำกำลังพลและรถยนต์บรรทุกน้ำ
ออกแจกจ่ายน้ำสะอาดช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่  อ.แม่สอด จ.ตาก
ศบภ.นพค.๓๓ สนภ.๓ นทพ.

การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ร่วมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับราษฎร
ช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยหนาว
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอแม่สอด
ฝึกซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ ร่วมกับ รพ.แม่สอด
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ บ้านหนองบัวคำ หมู่ ๑๑ ต.แม่ปะ
การฝึกซ้อมการดับไฟป่า
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ ต.แม่ปะ
ช่วยเหลือพื้นที่ประสบอัคคีภัย
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง อ.แม่ระมาด จ.ตาก
ศบภ.นพค.๓๓ สนภ.๓ นทพ. ช่วยเหลืออัคคีภัยwww.mdu33.net