ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ร่วมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

 

  เมื่อ 10 ก.ย.58 บก.ทท. โดย ศบภ.นพค.33 ฯ 
จัดกำลังพลเข้าร่วมการฝึกการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2558
สถานการณ์สมมุติการเกิดอุทกภัยและน้ำป่าไหลหลาก 
ณ บ้านแม่ตาวใหม่ ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จว.ต.ก
.

 

 
ศบภ.นพค.๓๓ สนภ.๓ นทพ.

การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับราษฎร
ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง
ช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยหนาว
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอแม่สอด
ฝึกซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ ร่วมกับ รพ.แม่สอด
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ บ้านหนองบัวคำ หมู่ ๑๑ ต.แม่ปะ
การฝึกซ้อมการดับไฟป่า
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ ต.แม่ปะ
ช่วยเหลือพื้นที่ประสบอัคคีภัย
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง อ.แม่ระมาด จ.ตาก
ศบภ.นพค.๓๓ สนภ.๓ นทพ. ช่วยเหลืออัคคีภัยwww.mdu33.net