ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ศบภ.นพค.๓๓ สนภ.๓ นทพ.


การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ร่วมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับราษฎร
ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง
ช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยหนาว
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอแม่สอด
ฝึกซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ ร่วมกับ รพ.แม่สอด
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ บ้านหนองบัวคำ หมู่ ๑๑ ต.แม่ปะ
การฝึกซ้อมการดับไฟป่า
หน้า 1/2
1 2  [ถัดไป]
[Go to top]www.mdu33.net